Kökeni, 1950 yılında İstanbul'da Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulmuş olan METAPSİŞİK TETKİKLER ve İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ'ne dayanan İNSANLIĞI BİRLEŞTİREN BİLGİYİ YAYMA VAKFI (BİLYAY), İstanbul'da Mayıs 1994'te kurulmuş uluslararası bir organizasyondur.

İNSANLIĞI BİRLEŞTİREN BİLGİYİ YAYMA VAKFI, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın, sevgi ve hoşgörü ortamında birlik ve beraberliğin güçlenmesi için, ruhsal araştırmalar yapmak ve üstün ruh değerlerinin ortaya çıkmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.

Bu temel amacın gereği olarak;

  • Ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılar düzenler.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kişi ve kurumlarla iletişim, ilişki ve işbirliği yapar.
  • Yukarıda belirtilen temel amaca yönelik olmak üzere; Türkçe ve yabancı dilde dergi, telif/tercüme kitaplar yayınlar, radyo ve TV programları yapar/yaptırır.
  • Vakıf, temel amacı doğrultusunda, her türlü bilgi kaynaklarından yararlanarak, ruh varlığıyla ilgili konuları küresel bir yaklaşım anlayışıyla açıklar, konuyla ilgili deneysel, alan ve anket çalışmalarıyla literatür etütleri yapar ve bunları sözlü ve yazılı eğitim etkinliklerinde değerlendirir.
  • BİLYAY Vakfı, temel amacında ifadesini bulan ana konusuyla ilgili bilgi birikiminin insanlara ulaştırılması için; kendi olanaklarının yanı sıra, yurt içi/dışı yayın organları ve öteki kitle iletişim araçlarından da yararlanır.
  • Konferanslarımız: Her Salı akşamı Vakıf merkezinde 19:30-20:30 arası vakıf üyeleri tarafından insan varlığını ve gelişimini çeşitli yönleriyle ele alan konularda konferanslar verilir. Ayrıca İstanbul içinde ve İstanbul dışında Adana ve İzmir Ruhsal Araştırmalar Dernekleri merkezleri ve belirtilen şehirlerde bu derneklerin organize ettikleri konferans salonlarında halka açık konuşmalar yapılmaktadır.
  • Bilyay Akademi: Yıl içinde Ekim ayından başlayarak, Mayıs sonuna kadar her cumartesi saat 16.00 – 19.00 arası devam eden, ruhsallık, kendini bilme, enerji alanları, rüyalar, ezoterizm, parapsikoloji, ruhsal şifa, bilinç modelleri, mitoloji, nefes teknikleri, astroloji, modern bilim ve ruhsallık konularında, uzman olan kişiler tarafından verilen derslerle katılımcılarla üst seviyede ruhsal bilgiler paylaşılmaktadır.
  • Periyodik Yayınlarımız: Vakfın aylık yayın organı, 1960 yılından beri kesintisiz olarak yayın yaşamını sürdürmekte olan Ruh ve Madde Dergisi'dir.
  • Kitaplarımız: "Ruh ve Madde Yayınları"nı oluşturan kitaplarımız; insan varlığıyla ilgili olmak üzere, kolaylıkla bulamayacağınız pek çok bilgiyi, sorumluluğuyla birlikte okuyucuya iletme amacıyla yayınlanmaktadır. Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul içinde ve dışındaki öteki kentlerde belli başlı bütün kitapçılarda satılmaktadır.