ZODYAK: BURÇLAR KUŞAĞININ FONKSİYONU

ZODYAK: BURÇLAR KUŞAĞININ FONKSİYONU

 Zodyak; eski Yunancada “Yaşam Çemberi” ya da “Canlı Varlıkların Çemberi” olarak adlandırılmıştır ve 30’ar derecelik 12 burçtan oluşur. Medyumsal yetenekleriyle ünlenen Edgar Cayce, medyumik okumlarında Zodyak için, “Yaşam bu titreşim çemberinin içinde beslenmektedir” demiştir. Zodyak, diğer adıyla Burçlar Kuşağı, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe kuşağıdır. Ekliptik ise, dünyadan bakan birinin gördüğü şekliyle, Güneş'in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesidir ya da diğer bir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir.

Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23 derece eğilimli durumdadır ve ekliptiği, adları Ekinoks olan iki noktada keser:  İlkbahar Ekinoksu ya da "Koç'un ilk noktası" (ilkbahar ekinoksu) ve Sonbahar Ekinoksu.

Güneş, ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360 derece) zodyağın 12 burcundan geçer. Güneş'in, zodyağın 12 burcu çevresindeki seyri, mevsimleri oluşturur. Güneş’in Koç takımyıldızına geçişi ilkbaharı (21 Mart), Yengeç takımyıldızına geçişi (21 Haziran-Yaz Gündönümü) yaz mevsimini, Terazi takımyıldızına geçmesi (23 Eylül) sonbaharı ve Oğlak takımyıldızına (21 Aralık-Kış Gündönümü) geçmesi kış mevsimini başlatır. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak mevsimleri başlatacak kadar öncü burçlardır.

Mevsimleri esas alan bu astrolojiye göre, Koç burcunun öncü kabul edilmesinin nedeni, ilkbahar mevsiminin bu burçla başlıyor olmasıdır. Daha sonra Boğa burcu gelir ki, bu o mevsimin sabit yaşandığı dönemdir, bundan dolayı Boğa burçları sabit gruba girerler. Boğa burcunu takiben İkizler burcu gelir ki, bu mevsimin değişmeye başladığı dönemdir. Bundan dolayı İkizler burcu değişken gruba denk gelir. Dolayısıyla mevsim başlarında yer alan burçlar öncü gruba, sabit olduğu dönem sabit gruba ve mevsimin değişmeye başladığı dönemlerde değişken burçlara denk gelir. Astrolojide burçların boylamları, Koç'un ilk noktasından(=0 derece Koç'tan 360 derece Balık'a) yola çıkarak belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla; Koç (0°), Boğa (30°), İkizler (60°), Yengeç (90°), Aslan (120°), Başak (150°), Terazi (180°), Akrep (210°), Yay (240°), Oğlak (270°), Kova (300°), Balık (330°).

Astrolojide burçlar 4 elemente ayrılmışlardır.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

*Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü) , Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

 Zodyak burçları, aynı zamanda enerji alanları, arşetipsel modeller, evrensel biçimlendirici prensipler olarak da adlandırılırlar. Bir burcun elementi kişinin uyum içinde bulunduğu bilinç türünü ve algılama metodunu gösterir. Hava elementi burçları (İkizler-Terazi-Kova); düşünme, konuşma, kendini ifade etme, entelektüel beceriler ile ilgilidirler. Ateş elementi burçları (Koç-Aslan-Yay) hareketlilik, samimiyet, dürüstlük, sıcak, ısıtan ve enerji yayan yaşam prensibini gösterirler. Su elementi burçları (Yengeç-Akrep-Balık) alıcı, empatik, sezgisel, besleyen, iyileştiren, yatıştıran hassaslık prensibini ve duygu tepkisini sembolize ederler. Toprak elementi burçları (Boğa-Başak-Oğlak), fiziksel formlar dünyası ile uyumu, maddesel dünyaya şekil verme ve maddi olanakları kullanabilme kapasitesini gösterir.

360 derecelik Zodyak yani burçlar kuşağında 12 tane burç yani 12 adet ana tesir bölgesi bulunmaktadır. Gezegenler de enerji regülatörleridir. Mesela siz Güneş, Koç burcunda ilerlerken doğduysanız, öz yani Güneş burcunuz Koç burcu olur. Ama astroloji sadece Güneş burcumuzdan ibaret değildir. Güneş burçlarımız astrolojinin sadece çok popüler olan ve yetersiz bilgi veren küçük bir parçasıdır. Astrolojide 10 gezegen, 12 adet burç ve 12 burcun temsil ettiği 12 tane ev ya da yaşam alanı dediğimiz bir sistem kullanılır.