Aile Sırlarının Dört Derecesi

Aile Sırlarının Dört Derecesi

JOHN BRADSHAW, yapısında bozukluk olan bir ailenin içinde büyümenin neticesinde hasar görmüş olan herkesin iyileşmesine yardımcı olacak bilgiler sunan birçok kitabın yazarıdır. Aile Sırları (Family Secrets) isimli kitabında Bradshaw, aile sırlarının dört kategorisinden bahseder.

            Birinci derece en toksik olanıdır ve bir kurbanlığı içeren ölümcül sırları barındırır. Cinayet, saldırı, işkence gibi kriminal aktiviteler ile tecavüz, ensest ilişki ve taciz gibi cinsel suçlar bu kategoriye girer.

            İkinci derece, moral bozucu ve ölümcül olmasa bile tehlike arz edici durumlardır. Bu kategori madde bağımlılıkları, yeme bozuklukları, eylem bağımlılıkları (seks bağımlılığı, sevgi bağımlılığı ve kumar bağımlılığı gibi) ile evlat edinilme ve ailevi durumlar ile ilgili durumlarda oluşan kişilik bozukluklarını içerir. Bu gibi sırlarla yüzleşmek en iyi çözüm olsa da, bu durum her iki tarafta da geri tepebilir.

            İlk iki dereceden daha az olmakla beraber üçüncü derecenin toksiklik boyutu da, kişisel hak ve sınırları ihlal edebilecek durumlar içermesi sebebiyle oldukça zarar verici neticeler doğurabilir. Aile sırları güvensizlik oluşturur ve fertler arasındaki iletişimi sekteye uğratır. Sırlar açığa çıktığında bir taraf incinebilirken diğer tarafta duygusal olarak etkilenebilir. Aile bağlarının karışması (bireylerin rollerinin şaşması ve kişilerin sınırlarını aşması), eşlerden birisinin eşcinsel olması ve bunu gizlemesi gibi evlilik içerisindeki sırlar, sadakatsizlik, saklı kalmış kırgınlıklar, duygusal / zihinsel hastalıklar ve ölüm ya da bir hastalığın inkar edilmesi gibi çeşitli durumlar üçüncü dereceyi oluşturur.

            Dördüncü derecenin toksiklik boyutu sıkıntılıdır ancak tüm dereceler içinde en az zararlı olanıdır. Dördüncü derece durumlarla yüzleşildiğinde sadece sırrı saklayan taraf duygusal bir sıkıntı içerisine girer. Bu kategori utanç, suçluluk, endişe, depresyon ve bedeninden utanma, topluma aykırı olma, spiritüel / dini krizler gibi kültürel utançlar gibi olgulardan oluşur (Bradshaw, Aile Sırları / Family Secrets, 233-37).

            Bu sırlar saklı kaldıklarında eninde sonunda diğer kişilere yansıtılırlar veya gelecek nesillere aktarılırlar. Aile sırlarının zehirli etkisi nesiller boyunca ailenin içerisinde kalabilir ve iyileştirilmediği zaman genellikle birden fazla kişiyi etkiler.

            Atalarımızdan gelen bu tip bir karmayı iyileştirmek için çok sayıda araç vardır. Genellikle de iyileşme yolculuğu, kişiler gerçeklerle yüzleştiklerinde başlar. Sırlar açığa çıktığında, onların aile bireyleri üzerindeki etkilerini serbest bırakmak için bir fırsat doğar ve böylece gelecek nesiller bu yüklerden kurtulmuş olurlar.

            Bu bilgiler kendinizi ve ailenizi daha iyi anlayabilmeniz için size sunuldu. Bu durumların herhangi birisinin size ve ailenize uyup uymadığı hakkında biraz düşünün.  Bu sırlar adeta zehirli bir gaz gibi ailenizin diğer fertlerini de etkilemeye mahkumdurlar. Kendi aile geçmişinize baktığınızda büyük olasılıkla üçüncü ve dördüncü dereceden olaylar göreceksiniz ancak en azından bir veya iki aile ferdinin de ikinci ve hatta birinci dereceden sırlara sahip olduğunu görebilirsiniz.

            Yapabildiğiniz en iyi şekilde bu olgulardan hangilerinin belirtilerinin sizde ve aile bireylerinizde olduğunu tespit edin. Sırlar suçluluk ve utanç katmanlarının altına sığınsalar da genellikle başkalarına yöneltilmek suretiyle ortaya çıkarlar. Örneğin, tacize maruz kalmış bir kimse kendini başkalarını taciz ederken bulabilir. Sırlar ve sır saklama eylemi, aileden birisi ortaya çıkıp ta sorunu çözmeye karar verene kadar nesilden nesle aktarılarak devam ederler.

 Yazarın Ruh ve Madde Yayınlarından (Bilyay Yayıncılık) çıkan Atalarımızdan Gelen Karmayı Şifalandırmak adlı kitaptan çeviren: Deniz Sebüktekin İşeri