PSİŞİK KORUNMA

PSİŞİK KORUNMA

Her insan mekanların, ortamların, insanların ve diğer canlıların enerjilerine az veya çok duyarlıdır. Bedenlerimiz  dışımızdaki dünyadan gelen çok çeşitli enerjilere maruz kalır. Dış dünyadan gelen enerjiler önce auramız ile rezonansa girer ve auranın enerjetik titreşimini pozitif veya negatif yönde değiştirir. Bu değişim de fizik bedene yansır ve çeşitli duyumlar şeklinde algılanır. Bu duyumlar; kendini iyi hissetme, mutlu olma, kızma, öfkelenme, saldırganlaşma, ağlama gibi hallerdir.

Enerjinin doğası, psişik algılamalar, etrafımızdaki enerjetik salınımların bizde yarattığı etki tarihin her döneminde bilinmiş ve özellikle bireyi olumsuz etkileyecek enerjilere karşı psişik korunma yöntem ve metotları da uygulanagelmiştir.

Psişik korunma uygulamaları, enerji şifacılığı gibi bir enerji çalışmasıdır. Enerji çalışması yapacak kişinin aurası yani enerji alanı ne kadar güçlü ise yapacağı enerji çalışmasından alacağı verim de o denli güçlü olur. Bir insanın enerji alanını güçlü tutması onun aynı zamanda fizik olarak gayet sağlıklı olması anlamına da gelir. Çünki hastalıkların temelinde enerji alanının zayıflaması yatar. Enerji alanında yırtılma, çeşitli blokların oluşması, enerji kanalları olan nadi veya meridyenlerdeki enerji akışının düzgün olmaması hastalıkların öncül sebebidir. Enerji şifacılığına göre hastalıklar fizik bedende başlamadan önce enerji bedende başlar.

Enerji alanının güçlü olması için, yapılacak psişik korunma uygulamalarının amacına hizmet edebilmesi için öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

1. Dengeli ve düzenli beslenme

2. Düzenli uyku

3. Sık sık duş alma

4. Dedikodu yapmama, içsel konuşmaları, zihinsel gevezelikleri mümkün olduğunca azaltma

5. Dinlenmeye zaman ayırma, yoğun iş saatlerinde kısa kısa molalar verme

6. Bedensel ve zihinsel olarak gevşemeyi öğrenme

7. Topraklanma

Enerji alanlarımızı nisbeten güçlendirdikten sonra, oluşturacağımız korunma imajını enerji ile yükleyip şarj etmek kolaylaşır.

Bedensel ve Zihinsel Gevşeme

Bedensel ve zihinsel gevşemeyi öğrenmenin en iyi yollarından biri düzenli olarak meditasyon yapmaktır. Bedensel ve zihinsel gevşemeyi öğrenmek zihni sakinleştirir. Enerji alanını güçlendirir. İçsel huzuru sağlar.

 Her uygulamada olduğu gibi bunun için de düzenli ve belli bir süre çalışmak, zaman ayırmak gerekir. Her gün 10 dakika bile olsa sessiz bir odaya çekilip gözleri kapatmak, derin derin soluk alıp vermek hem bedeni hem de zihni sakinleştirir.

Topraklanma Nedir?

Topraklanma, insanın enerji alanı ile dünyanın enerji alanı arasındaki bağlantıyı güçlendirmektir. Topraklanma vücuttaki düşük titreşimli enerjilerin toprağa akıtılması ve daha yüksek titreşimli enerjilerle alanın güçlendirilmesidir. Topraklanma için yalınayak toprakta yürümek, toprakla uğraşmak, elleri toprağa dokundurmak gerekir. Toprakla uğraşan çiftçiler, köylüler vs. gayet iyi topraklanmış durumdadır.

Topraklanmanın bir diğer yolu imajinasyon çalışması yapmaktır. Evden çıkamayanlar, kırsal alanlara gidecek fırsatı olmayanlar vs. bu çalışmayı istedikleri zaman istedikleri yerde yapabilir. Ancak sabah kalkınca ve gece yatmadan önce yapılması tavsiye edilir.

Uykuda ruh ve beden ilişkisi gevşer. Şuurumuz, farkındalığımız birazcık geri çekilir. Bu nedenle önce farkındalığı tekrar bedene odaklamak gerekir. Farkındalığı bedene odaklamak için uyanır uyanmaz yataktan fırlamamak lazım.

Sırt üstü uzanıp ayak parmaklarınızı, ayak bileklerinizi hareket ettirin. Bacak ve baldır kaslarınızı kasıp bırakın. Karın, gövde, yüz, kol kaslarınızı kasıp bırakın. Kasıp gevşemeleri yaparken şuurunuzun ayak parmaklarınızdan başlayıp tüm vücudunuza tekrar nüfuz ettiğini düşünün. Bu çalışma yaklaşık 4 dakikanızı alır. Ondan sonra kalkın. İsterseniz başka bir odaya geçin. Topraklama imgelemesini yapın.

Topraklanma için İmgeleme

Bacaklarınızı hafifçe açıp ayakta durun ve gözlerinizi kapatın.

Beyaz bir ışık huzmesinin, başınızın üstündeki tepe şakrasından girdiğini, gövdenizden geçip iki bacak arasından ve ayak tabanlarından yerkürenin derinliklerine aktığını düşünün. Beyaz ışık yerküreyi delip çıksın ve yükselip tepe şakranızdan tekrar girsin. Bu imgelemeyi, inanarak 4 veya 5 kez tekrarlayın.

Bütün enerjiler düşünceyi izler. Düşüncelerimiz her nereye odaklanırsa enerji o yöne doğru akar. Düşüncenin niteliği ve konsantrasyonu enerjileri çok hızlı odaklar. Nazardaki ilke de, duadaki ilke de budur. Hasetlikle, kıskançlıkla bir insana veya bir nesneye odaklandığımızda bizden ona doğru akan enerji geri püskürtülemezse tesir eder ve olumsuz etkiler. Nazar edilen kişinin enerji alanı yırtılabilir. Enerji kaybedebilir. Nesne paramparça olabilir. Duada ise tam tersine iyi niyet ve sevgi söz konusu olduğu için dua edilen kişinin enerji alanı güçlenir. Korunması güçlenir.

Dinlendirici bir uykudan sonra topraklandığımızda, psişik korunma için gerekli olan diğer imgelemeleri yapmak, o imgeleri enerji ile şarj edip güçlendirmek kolaylaşır. Yaptığımız çalışmadan verim alma şansımız çok artar. Enerji alanı düşük bir insanın, yorgun-bitkin bir insanın oluşturacağı koruyucu imgeler yeterli enerjiyle donanamayacağı için etkili bir korunma sağlamaz.

Koruma Baloncuğu Oluşturma

Özellikle büyük kentlerde oturanlar, her gün kalabalıklara karışanlar pek çok farklı enerji frekanslarıyla kirlenir. Atmosferimiz, ekolojik çevremiz; sadece katı, sıvı ve gaz niteliğindeki zararlılarla kirlenmez. Kirliliğin diğer boyutu enerjetik seviyededir. Her tür negatif duygu ve düşüncenin enerjisi ortalıkta dolaşıp duran psişik kirleticilerdir. Psişik kirliliğe karşı koruma baloncuğu oluşturup kendi alanımıza sahip çıkabiliriz. Koruma baloncuğunu evden çıkmadan önce ve gün içinde aklımıza geldikçe yapmak çok etkili bir korunma sağlar. Bu uygulamayı yapmakla kaybedeceğimiz hiçbir şey olmadığına göre denemeye değer.

Sakin ve gevşemiş bir şekilde oturun veya ayakta durun. Gözlerinizi kapatın. 4 veya 5 kez yavaş yavaş nefes alıp, yavaş yavaş nefesinizi verin. Topraklandığınızı hissedin. Bedeninizin tümünü çevreleyen bir balon imgeleyin. Veya kendinizi kocaman şeffaf bir balonun içinde düşünün. Balonun rengi; beyaz, pembe,  açık mavi, turuncu olabilir ancak siyah, kahverengi, gri tonlarında olmamalıdır. Balonunuz fizik bedeninizden bir metre kadar dışarıda olabilir. Balonun dışarıdan gelen düşük titreşimli enerjileri geçirmediğini, pozitif enerjilerin ve sizden yayılan enerjilerin geçişine izin verdiğini düşünün. Balonun içini nefesinizle doldurun. Kendinizi mutlu, huzurlu ve koruma altında olarak hissedin.

Bu egzersizi ne kadar sık tekrarlarsanız, ne kadar iyi odaklanabilirseniz balonunuzun enerjisi o ölçüde güçlü olur. Belli bir süre düzenli egzersiz yapıp bir süre sonra imgelemeyi bırakırsanız balonun enerjisi ve koruyuculuğu giderek azalır.

Balonun üstüne çeşitli semboller, sloganlar yerleştirilebilir. Örneğin başın üstünde, ayak altında, sağ ve sol tarafta “bana uygun olmayan enerjiler giremez”, “kötü titreşimlere kapalıdır” gibi yazılar imgelenebilir.

Bu tip koruma balonlarına çeşitli semboller de yerleştirilebilir. Semboller dinsel inançlara, kültürel değerlere göre değişir. Örneğin batılılar; Haç,  daire içindeki eşit kollu haç, beş köşeli yıldız, davutun yıldızı gibi sembolleri kullanır. Doğulular hintlilerin kutsal ses kabul ettikleri om sesinin sembolünü ve kendi kültürlerindeki çeşitli sembolleri kullanır. Bizim kültürümüzde nazar boncuğu, at nalı kullanılabilir. İnanılan dini liderlerin imajı veya bir koruyucu melek imajı da kullanılabilir.

 Koruma Kalkanları

Koruma kalkanları daha çok  bizi zorlayan insanlarla görüşme yapacaksak, veya böyle bir insanla bir süre birlikte olmak zorundaysak tercih edilir. Örneğin duygusal iniş ve çıkışları çok sert olan bir yakınınızla ilgilenmek zorundaysanız solak pleksus şakrası üzerine koruyucu kalkan olarak yukarıda saydığımız sembollerden birini yerleştirebilirsiniz. Kendinizin yarattığı bir kalkanı mesela bir ayna sembolünü yerleştirebilirsiniz. Kalkanlarınızın size doğru gelen enerjiyi geri yansıttığını imgeleyebilirsiniz.

Yüz ifadesinden kötü kötü düşündüğünü zannettiğiniz biri ile aynı mekanda bulunuyorsanız, enerjisinden pek hoşlanmadığınız insanlarla bir aradaysanız alın şakrası ve gözlerinizin önüne kalkan yerleştirebilirsiniz. Veya tüm şakralarınızın üstüne kalkan koyabilirsiniz.

Hangi korumayı yaparsanız yapın daima kendinizin ve tüm insanların hayrına olacak şekilde niyet edin. Size gelmemesini istediğiniz enerjilerin başka insanlara gitmesini kesinlikle dilemeyin. Gökyüzünde eriyip gittiğini düşünün. Koruma balonunuzun veya kalkanlarınızın Tanrının sevgisiyle dolduğunu düşünün. Her kime inanıyorsanız onun yüce enerjisinin sizinle birlikte olduğunu, sizi koruduğunu hissedin. Sevgi enerjisini düşünün. Sevgi ile yapılan her eylem aktif eylemdir. Yaptığınız çalışmaya güç katar.

Evinizi Koruma

Koruma baloncuğu ev için de uygulanabilir. Evinizi koruyucu bir sevgi çemberi içinde de düşünebilirsiniz. Ara sıra evin bütün bölümlerini dolaşıp koruyucu bir ışık ile dolduklarını da düşünebilirsiniz.

 Kapı ve pence önlerine çeşitli düşünce formları yerleştirebilirsiniz. Mesela eli sopalı bir zebani imgesi, bir polis veya bekçi imgesi oluşturabilirsiniz. Evinizin etrafında yırtıcı köpekbalıklarıyla çevrili bir nehir düşünebilirsiniz. Kapıya at nalı, koruyuculuğuna inandığınız çeşitli maskeler asabilirsiniz.                          

Oluşturduğunuz imge her ne ise onları her gün enerji ile şarj edin. Enerji ile şarj ettikçe onların enerjisi giderek güçlenir. O formların enerjisi de çevrelerine yayılır. Hırsızların enerji alanları tehlike sinyallerini alma konusunda çok duyarlıdır. Her an tetikte iş yaptıkları için bu duyarlılıkları gelişir. Dolayısıyla imgenizin enerjisi onları kaçırır.

Evde kavga, tartışma olmuşsa pencereleri karşılıklı açın ve havalandırın. Ada çayı veya bir tütsü yakıp öncelikle kavga edilen odada bir süre tutun. Sonra evin diğer bölümlerini de tütsüleyin. Duman da psişik temizlik için çok iyi bir araçtır. Evi temizlemek için mum da yakabilirsiniz. Sevdiğiniz bir müziği beş dakika kadar yüksek bir sesle de çalabilirsiniz.

Bir toplantıdan çıktığınızda, veya işten eve geldiğinizde kendinizi gergin veya başkalarının maddesinin size sinmiş olduğunu hissediyorsanız, bütün yapmanız gereken şey, eve gelir gelmez üstünüzden çıkardığınız giysileri olabildiğince hızlı bir şekilde silkelemek ve sarsmaktır. Giysileri yıkamak da temizlik için iyi bir yoldur. Yıkamak veya sarsmak o giysilerin atomik yapısına tesir etmiş olan enerjileri onlardan uzaklaştırır. Böylece dışarıdan gelen psişik kirlilik de evinize nüfuz etmemiş olur.

Evdeki eşyalara sinmiş olan tesirler; eşyaların silkelenmesi ile, yıkanması ile giderilebilir. Duvarlar boya veya badana yapmakla temizlenir. Özellikle yabancıları ağırladığınız bölüme bir çanak içinde deniz tuzu veya çeşitli kristaller koyabilirsiniz.Tuz her tür negatif enerjiyi içine alır. Bu tuzu ara sıra lavaboya döküp yenilemek, kristalleri de ara sıra tuzlu suda bekleterek temizlemek gerekir.

Bazı mekanlarda veya evlerde hissettiğimizi sandığımız enerji kendi yaydığımız titreşimler de olabilir. Bu nedenle makul ve septik olmakta fayda var. Örneğin ev işlerini istemeye istemeye yapıyorsanız, evdeki sorumluluklarınızı yüksünüyorsanız, zihinsel olarak veya karşılıklı olarak birileriyle sürekli kavga ediyorsanız bu duyguların enerjileri de eve tesir eder.

 Biriken bu enerjiler size geri yansıyacağı için sizdeki negatifliği sürekli besler duruma gelir. Bu nedenle kendinizi gözleyin. Ne haldesiniz? Bu güne kadar evde kavga oldu mu? Bunları tesbit edin ve önce yerleşik enerjileri temizleyin. Sonra kendinize içsel disiplin uygulmaya gayret edin. Ev işlerinizi neşe ve sevgi içinde yapın.

Birisinin size negatif bir duygu gönderdiğini hissediyorsanız veya kavga ettiğiniz, hiç hoşlanmadığınızı birisi varsa ona nefret, öfke gibi negatif duyguları yollamayın. Tam tersine sevgi enerjisi gönderin. Bu kesinlikle ikiyüzlülük değil tam tersine sizi bağışlamanın engin içgörüsüne götüren bir basamaktır. Psikolojik yönden kendinize zarar vermenizi önleyen aktif bir eylemdir. Üstelik çevrenin psişik yönden kirlenmesine katkıda bulunmadığınızı için dünyaya yaptığınız pozitif bir katkıdır.

Başka Birisini Koruma

İnsan doğal olarak sevdiklerini her zaman korumak ister. Psişik koruma uygulamaları sevdiğimiz kişiler için de yapılır. Ancak her şeyden önce o kişi hakkında endişelenmek, başına bir şey gelirse diye korkmak, aşırı korumacı olmak, o kişiyi korumak değildir. Bu tür düşünceleriniz de atmosferde yayılacağından o kişi için iyi sonuçlar doğurmaz.

Topraklanmış ve sakin bir şekilde korumak istediğiniz bireyi düşünün. Ona sevgi çemberi oluşturun. Allaha emanet ol, koruyucu melekler seni korusun gibi dualar edin. Ona sevgi gönderin. En iyisi sevdiklerinize de psişik korunma tekniklerini öğretin. Onların da sorumluluk almasını sağlayın.

Mümkün olduğunca sakin, topraklanmış ve sevgi dolu bir gülümseme ile çevrenize pozitif yayınlar yapın. Kendinizi koruduğunuz gibi dünyaya pozitif enerjiler yayın ve psişik kirliliğe katkı yapmama farkındalığı ile hareket edin.