HADES’E YOLCULUK: PLÜTON TRANSİTLERİ

HADES’E YOLCULUK: PLÜTON TRANSİTLERİ

Plüton,  zenginlik ve refah anlamına gelen Plutus’tan türemiştir. Anlam olarak, yeraltındaki hazineleri, gizli serveti çağrıştırdığı kadar psişenin  (ruhun) zengin dünyasını da içerir. Plütonun astrolojik grafisinde, dairenin (ölümsüz ruh) altında yer alan yarım ay (eski realiteler) ve onun aşağısında yer alan haçı (madde-fizik beden) görürüz. Herşeyin üzerinde olan ruh varlığı, haça (maddeye-fizik bedene) bağlıdır ama eskimiş olan realiteden bir sonrakine geçerek dönüşüm yaşar.

Plüton, bir jenerasyon gezegenidir. Modern astrolojiye göre, Akrep burcunun yönetici gezegeni olarak da kabul edilmektedir. Plüton’u jenerasyon gezegeni olarak ele aldığımızda, değişim ve dönüşüm temalarını büyük kitlesel hareketlerle deneyimlemeyi açıklar. Plüton 2008 yılında Oğlak burcuna girmiştir ve 2024 yılına kadar bu burçta kalacaktır.  Oğlak burcu; iş hayatını, devleti, ekonomiyi, ekonomiyi ayakta tutan sistemleri ve büyük organizasyonları sembolize eder. Plüton Oğlak burcundayken, bu burcun özelliklerini yani ekonomiyi, kapitalist sistemi, politik sistemleri derinden sarsarak yıkacak ve sonrasında yerine, işe yarar olanın, işlerliği olanın ve bütüne yararlı olacak bir düzenin kurulmasını sağlayacak olan olaylar yaşatacaktır. Nitekim, 2008 yılındaki global ekonomik krizle tetiklenen bu süreç,  giderek derinleşerek, Uranüs’ün de Koç burcuna geçmesiyle birlikte, çeşitli ülkelerde halkın işlerliğini yitirmiş olan politik ve ekonomik düzene baş kaldırmasıyla beraber devam etmektedir.

Plüton, Yunan mitolojisinde yeraltı tanrısı Hades’e tekabül eder. “Hades” görünmez olan demektir. Hades, insanlara ve tanrılara görünmez olmasını sağlayan bir şapka takmaktadır. Hades yeryüzüne çıktığında, görünmez olduğu için tanınmaz. Bu durum özellikle Plüton transitlerinde, psikolojik olarak, kişiliğin de görünmez olduğuna  ya da Hadesi maskeleyecek bir şeyin olmadığına işaret eder. Hades, nesnelerin ya da imajların arkasına sığınmaz. Tam aksine, kimlik maskesi arkasında yatan şey ile karşılaşmaya zorlar bizi. Maske derinde olanı gizler; ama önemli bir Plüton transitinde derinde yatan şey yavaş yavaş su yüzüne çıkmak için baskı yapar. Dışarıya fazla yansıtmadığımız bağımlılıklarımız, tutkularımız, aşırılıklarımız, toplumsal normlarla uyuşmadığını zannederek şuuraltının derinliklerine bastırdığımız yargılarımız, cinselliğimiz, değerlerimiz, tabularımız hatta yeteneklerimiz bile Hades’in krallığından yeryüzüne çıkıp onları önce kabul etmeye sonra dönüştürmeye zorlar bizi…Hades’in krallığına yolculuk  kolay bir süreç değildir. Dış olaylarla tetiklenen, derin bir içe yolculuk  sürecidir. Derine gömülü olan geçmişin hayaleti ve gölgesiyle olası bir karşılaşmaya götürecek olan bir yolculuktur...Hades, bizi maskemizi indirmemiz ve en derinlerde yatan dürtülerimizle yüzleşmemiz için zorlamaktadır sanki… Egonuzun zayıfladığını, kimlik duygunuzun belirsizleştiğini, mecazi anlamda ölmeye başladığınızı hissedebilirsiniz. Yeni bir realitenin bilinmezine doğru yapılan bir yolculuk, eski realitenin kalıntılarından, tesirlerinden silkinip kendini yeniden yapılandırma temasını da beraberinde getirir. Eski realitede ölüp, yeni realitede doğmak kaçınılmazdır. Plüton transitleri, gelişimimize hizmet etmeyen,  işe yaramayan, yıpranmış, eskimiş, çürümüş olan düşünce kalıplarının, imajların, duyguların, inançların, yaşam tarzının ve hayat felsefesinin masaya yatırılıp psikanaliz yapılması gereken zamanı işaret eder. Hades;  yeraltının, ölüler diyarının ve cehennemin yöneticisidir.  Kişinin kendi yarattığı cehennemiyle karşılaşması, yani psikolojik anlamda kendi gölgesi, kendi şeytanıyla, karmik tortularıyla, egosuyla, bastırmış olduğu duygularıyla ve alt benlikleriyle karşı karşıya gelme sürecini anlatır. Şuuraltının derinliklerinde gömülü olan duygular volkanik bir patlamayla yüzeye çıkabilir. Yüzleşmek ve bu duygulardan özgürleşmek isteği değişim ve dönüşüm için ilk adımlardır. Kayıp ve bastırılmış enerjilerle yüzleşmek, korkunun içine girmek ve onu tekrar yaşamak, yaranın kabuğunu kaldırmak ve sonrasında merhemini sürmek, şifalanma sürecini başlatır. Başa çıkamadığınız duygular, anılar, korkular, fobiler ile yüzleşmek ve onları dönüştürmek için bir terapistten yardım almak için en uygun zamandır.

Hades’in Krallığı